۳ بهمن ۱۳۹۵ 22 January 2017
 
تحليل گفتمان مناظره‌هاي امام رضا(ع)
۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۵۲
 
از ويژگي‌ها و نقاط بارز سيرۀ امام رضا(ع)‌ مواجهۀ ايشان با نمايندگان اديان و مذاهب گوناگون در قالب مناظره‌هايي است که برخلاف اهداف مأمون ـ‌خليفۀ عباسي‌ـ از برگزاري آنها، به عرصه‌اي براي دفاع از مرزهاي اعتقادي اسلام، امامت و عقايد به‌حقِ شيعه و به‌ويژه اثبات صلاحيت و حقانيت امام براي امامت و خلافت تبديل ...
 
۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۸
 
معرفت حق امام، ‌مقدمه براي اسوه قرار دادن امام و اطاعت و پيروي از امام است. هر مسلماني بايد تلاش كند از عارفانِ به حق امامان شود. امام‌شناسي آثار فراواني دارد و به دليل همين آثار سازنده است كه بايد حق امامان را شناخت.
 
۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۷
 
هجرت مبارک امام رضا(ع) يکي از نقاط عطف و چرخش تاريخ است که بر خلاف پردازش نسبي در نوشته‌هاي اهل علم و پژوهش، تاکنون مورد توجه جدي و تحليل عميق و شايستۀ اين واقعۀ بزرگ قرار نگرفته است.
 
سيرۀ سياسي امام رضا(ع) در برخورد با حکومت جور
۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۶
 
ولايتعهدي امام رضا(ع) از نقاط حساس تاريخ شيعه به‌حساب مي‌آيد. اين حساسيت از چند منظر درخور تأمل است: از یک‌سو تحولات اجتماعي ‌ـ سياسي عصر عباسيان (مخصوصاً خلافت مأمون)؛ از سوي ديگر، قبول ولايتعهدي امام رضا(ع). بررسي سيرۀ سياسي امام رضا(ع) بر اين مبنا صورت مي‌گيرد که سيرۀ سياسي ائمه واقعيت‌هايي صرفاً ...
 
 
 
 
 
 
 
کتاب «دین و سیاست از منظر امام ...
 
دریافت متن فصل نامه علمی پژوهشی ...