۳ اسفند ۱۳۹۶ 22 February 2018
 
برگزاری کارگاه های آموزشی دو روزه در دومین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی درهنرهای گرافیکی در سیستان وبلوچستان
۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۰
 
کارگا ه های دوروزه آموزشی در حاشیه دومین جشنواره جلو های فرهنگ رضوی درهنرهای گرافیکی درسه مرحله درزاهدان برگزار می شود.
 
پوستر دومین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیک در زاهدان رونمایی شد
۱۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۰
 
پوستر دومین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیک در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی سیستان وبلوچستان رونمایی شد.
 
۱۲
 
 
 
 
 
 
اثری فاخر و ماندگار برای محققین ...
 
جدیدترین شماره فصلنامه فرهنگ رضوی ...