۵ اسفند ۱۳۹۶ 24 February 2018
۰
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۱
Share/Save/Bookmark
 
شعر برگزیده رضوی؛
قــــدمِ رهــگـــذرِ کـــویِ تــو را مـی بــوسـم....
 
جشنواره شعر رضوی از برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که هر ساله در کرمان برگزار می شود. شعر زیر یکی از آثار برگزیده این جشنواره است.
 

"حجر المشهد "
خـــاکِ پـایِ قـدِ دلـجـویِ تـو را مـی بــوسـم
قــامـتِ سـروِ لـبِ جـویِ تـو را مـی بــوسـم

جــــایِ هــر مـقبـره و پـنـجــره یِ پــولادیـن
مــن ضـریحِ خــمِ ابـرویِ تـو را مـی بـوسـم

خواب دیدم که شبی شانه یِ زلف تو شـدم
شاخه، شاخه قدِ هر مویِ تـو را می بـوسـم

هنر آن نیست که دستی به ضریحِ تـو رسـد
هنر آن اســت که من بوی تـو را می بـوسم

خانـه کرده است پرسـتو سرِ گلدسـته یِ تو
هـشتـمین حسِ پرسـتویِ تـو را مـی بـوسم

دشـمنـم گر که مـشرّف به ضـریحِ تــو شـود
دشـمن آمــده از ســوی تـــو را مـی بــوسـم

نه ضـریحِ حـرمت، بلکه من از شـدّتِ عـشق
قــــدمِ رهــگـــذرِ کـــویِ تــو را مـی بــوسـم

ســال هـا در عــوضِ مـکّــه و اعـمالِ طواف
حـجـر المـشـهدِ آهــویِ تــو را مــی بــوسـم

علیجان سلیمانی (جیرفت)
جشنواره شعر رضوی
 
90/56
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۲۴۲۳۳
 


ارسال
 
انتشار یافته:
در صف انتشار:
۰
تکراری،غیرقابل انتشار:
۰